Határátlépés

 • Huszár Ádám
 • |
 • 13/05/2020

Magyar állampolgárók külföldről hazaérkezve kötelesek magukat orvosi vizsgálatnak alávetni.

 • akiknél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg, kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre,
 • akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön otthoni járványügyi megfigyelésnek alávetni magukat (hatósági házi karantén),
  • a járványügyi hatóság ezeket a személyeket nyilvántartásba veszi,
  • a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi
 • akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, de nem rendelkeznek Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
  • a hatósági előírásoknak megfelelően elhagyják Magyarország területét, vagy
  • kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre.


A fentiek elvégzése alól mentesül az,

 • aki a szomszédos országokba ingázik és munkáltatói igazolással ezt alátámasztja.
 • az a magyar állampolgár, aki nem rendelkezik Mo. területén lakcímmel, de az agrárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és 03) munkaerőigényének biztosítása céljából utaznak be
 • személyforgalomban

a) a Cseh Köztársaság,

b) a Lengyel Köztársaság,

c) a Koreai Köztársaság,

d) a Németországi Szövetségi Köztársaság,

e) az Osztrák Köztársaság és

f) a Szlovák Köztársaság

területéről, ezen országok valamelyikének területén tett üzleti célú utazást követően Magyarország területére beléphet, ha a magyar állampolgár olyan belföldi vagy a fent megjelölt államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben a fenti pontokban megjelölt állam legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás).

 

 A külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére az alábbi esetek kivételével - nem léphetnek be.

 1. különös méltánylást érdemlő esetben a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes felmentést adhat, illetve egyedi magatartási szabályt állapíthat meg, ha 
  • a) az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg, és
  • b) az érintettet kijelölt karantén, valamint a hatósági házi karantén idejére nyilvántartásba vették.
 2. a szomszédos állam állampolgárai
  • munkavégzés céljából
  • a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során léphetnek be
  • a szomszédos országokból érkező olyan személyek esetében, akik az agrárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és 03) munkaerőigényének biztosítása céljából utaznak be
 3. A külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti célú utazás esetén,
  • a Cseh Köztársaság,
  • a Lengyel Köztársaság,
  • a Koreai Köztársaság,
  • a Németországi Szövetségi Köztársaság,
  • az Osztrák Köztársaság és
  • a Szlovák Köztársaság

területéről különös méltánylást igénylő eset és orvosi vizsgálat  nélkül - beléphet, amennyiben valamely fenti ország állampolgára.

 

Méltányossági kérelem benyújtása

https://ugyintezes.police.hu//urlap?token=8d869034-3fdd-4bf0-93ab-2f7f46ea98ee&faces-redirect=true

Ezen a linken keresztül lehet elérni az Innova oldalt, ahol a nyomtatványok közül ki kell választani a Covid 1 vagy Covid 2 nyomtatványt.

A nyomtatványt magyar nyelven kell kitölteni és az indoklásban részletesen le kell íni, hogy miért ér különös méltánylást a külföldi állampolgár Magyarország területére történő beengedése. A nyomtatványhoz csatolni kell a kért dokumentumokat és meg kell adni a belépés idejét helyét és módját.

A kérelem elbírálása kb. 2-3 nap.