Fontos időpont közeleg

  • Huszár Ádám
  • |
  • 2020. 09. 29.

Közeleg a Tao- és Kiva-bevallások, az adófizetés, illetve az éves beszámolókészítés és közzététel halasztott határideje


A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében bevezetett adózási könnyítések lehetővé tették, hogy a vállalkozások 2020. szeptember 30-ig adjanak be egyes olyan, 2019. adóévre vonatkozó bevallásokat, amelyek benyújtási határideje eredetileg 2020. április 22. és szeptember 30. közé esik.  Ilyen például a társaságiadó, a kiva-elszámoló és a helyi iparűzési adóbevallás.

Ezzel egyidejűleg az éves beszámoló készítésének és közzétételének határideje is kitolódott 2020. szeptember 30-ig.

Amely vállalkozás élt a határidő-halasztással és az érintett bevallását még nem nyújtotta be, akkor ezt legkésőbb 2020. szeptember 30-áig kell teljesítenie, valamint az adó összegét is eddig az időpontig kell megfizetnie. Ha valamely gazdasági társaság a  bevallását már benyújtotta, de az éves adót még nem fizette meg, akkor szintén eddig az időpontig kell a befizetést teljesítenie.

 

Szeptember végéig tart a szankciómentes időszak a számlaadat-szolgáltatás tekintetében

 

2020. július 1-jétől jelentősen szigorodtak az Áfa törvény számlaadat-szolgáltatási – azaz az online számlaadat-szolgáltatási, valamint az áfabevallás M lapjain történő adatszolgáltatási – kötelezettségre vonatkozó szabályai.

A járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet idején elrendelt korlátozások akadályozhatták az adóalanyokat az új jogszabályi kötelezettségre történő felkészülésben, ezért az adóhatóság 2020. szeptember 30-ig tartó moratóriumot rendelt el a szankciók tekintetében.

 

Ezen határidőig mentesül a szankció alól a 100 ezer forint áthárított áfatartalmat el nem érő számlákról teljesítendő adatszolgáltatás tekintetében az az adóalany, akinek már 2020. július 1. előtt is keletkezett online számlaadatszolgáltatási kötelezettsége.

Azon adóalanyok, akiknek 2020. július 1-ig nem keletkezett online számlaadatszolgáltatási kötelezettsége, csak akkor mentesülnek a mulasztási bírság alól, ha legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett első számla, számlával egy tekintet alá eső okirat (módosító, érvénytelenítő számla) kiállításának napjáig regisztrálnak az adóhatóság Online Számla rendszerében.