A Kormány által támogatott ágazatokat érintő adó- és járulékfizetési mentességek részletszabályai

  • Huszár Ádám
  • |
  • 2020. 03. 24.

A rendeletben szereplő fizetési kedvezmények csak a jogszabályban meghatározott TEÁOR, illetve TESZOR számmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre terjednek ki.

A tényleges főtevékenység e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet jelenti, amelyből az adózónak az e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább a bevételének 30%-a származott.

A fenti jogszabály két csoportra osztja azon ágazatokat, illetve adózói kört, amelyek tevékenységét, gazdasági működését ezekkel a kedvezményekkel a Kormány segíteni szeretné.


I. Az első csoportba az alábbi ágazatok tartoznak:

a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),

b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),

c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),

d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),

e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),

f) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),

g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),

h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),

i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),

j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14)

k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60)


A korábbi Kormányrendelet értelmében a munkáltató mentesült a munkabér utáni közterhek megfizetése alól, amelyet a most hatályba lépett Kormányrendelet úgy pontosított, hogy nem terheli szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség a kifizetőt a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személyre, valamint az egyéni vállalkozót és a Tbj. szerinti társas vállalkozót e jogállására tekintettel.

A fenti jogviszonyokban a járulékok közül kizárólag a 4%-os természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot. A munkáltatónak, egyéni vállalkozónak, társas vállalkozónak tehát nem kell megfizetnie a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot és a munkaerőpiaci járulékot.

A fenti tevékenységi körök esetén nem keletkezik szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség sem, illetve a rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett adóalanyok esetében annak mértéke az eredeti rehabilitációs hozzájárulás mértékének kétharmada azzal, hogy előleget nem kell fizetni.

A fent nevesített járulékok alóli mentesülés 2020. március, április, május, és június hónapokra vonatkoznak.

Ki kell emelni, hogy a járulékfizetés eltérő teljesítése nem érinti a biztosított személyek társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra vonatkozó jogosultságát és az ellátások összegét.

A Kormányrendelet ehhez a szabályozáshoz sorolja azokat a kisvállalati adóalanyokat is, amelyek a fenti tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatják. Ezeknek az adóalanyoknak szintén 2020. március, április, május és június hónapra a kisvállalati adókötelezettség megállapításánál nem kell a személyi jellegű kifizetések összegét adóalapnak tekinteniük az adókötelezettség megállapításánál.

II. A Kormányrendelet másik csoportjába kizárólag a már 2020. február hónapban kisadózó vállalkozásnak minősülő adóalanyok tartoznak (kisadózó vállalkozás: a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó, egyéni cég, közkereseti társaság és betéti társaság, valamint ügyvédi iroda), ha az alábbi tevékenységi körrel rendelkeznek:


II. A második csoportba az alábbi ágazatok tartoznak:

1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),

2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),

3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334)

4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),

5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),

6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),

7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),

8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),

9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),

10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),

11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),

12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),

13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),

14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),

15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),

16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),

17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),

18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),

19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),

20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),

21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),

22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),

23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),

24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),

25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810)

26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)


Az előző kisadózó vállalkozások
2020. március, április, május és június hónapokra mentesülnek a tételes adó megfizetése alól. Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét.

A kisadózó vállalkozás 2020. március 1-je előtt esedékessé vált adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a  tárgyhó  12.  napjáig – fizetheti majd meg.

A Kormányrendelet rendelkezik még a turizmusfejlesztési hozzájárulással érintettek fizetési kötelezettségéről is az alábbiak szerint:

Akik negyedéves bevallásra kötelezettek, azoknak a 2020. április 20-ig benyújtandó bevallásban a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti, akik éves bevallok, azoknak a 2021. február 25-ig benyújtandó bevallásban a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti és a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési hozzájárulást kell megállapítaniuk, bevallaniuk és megfizetniük.