Termékdíj fizetési kötelezettség a külföldi anyavállalattól használatra kapott gépjárművek után

  • Huszár Ádám
  • |
  • 2020. 03. 27.

A belföldi leányvállalatnak termékdíj-kötelezettsége keletkezik a gépjárművek termékdíjköteles egységei után az alábbiak szerint.

A gépjárművek alábbi alkotórészei, összetevői minősülnek termékdíjköteles terméknek: a gumiabroncs, az akkumulátor, a kenőolaj és az elektromos, elektronikai berendezés.

A környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség a termékdíjköteles termék forgalomba hozatala, saját célú felhasználása vagy készletre vétele esetén keletkezik, és a termékdíj-kötelezettség az első belföldi forgalomba hozót vagy első saját célú felhasználót terheli.

Saját célú felhasználásnak minősül:

  • a kötelezett saját vagy alkalmazottja magánszükséglete kielégítésére való felhasználása;
  • minden olyan más használat, ami a szolgáltatásnyújtás keretében történő használatot, felhasználást vagy használatba adást jelenti, ami nem a Számviteli törvényben meghatározott saját termelésű készlet létrehozását eredményezi.


A fentiek alapján a belföldi leányvállalatnak a gépjárművek termékdíj-köteles alkotórészei után saját célú felhasználás címén termékdíj-kötelezettsége keletkezik, a saját célú felhasználás költségként való elszámolásának napján. Ez a kötelezettség minden külföldről belföldre irányuló gépkocsi használatba vételre vonatkozik, függetlenül attól, hogy az milyen jogcímen történik.

Nem keletkezik termékdíj-kötelezettség:

  • ha külföldön történik a gépjármű karbantartása
  • ha belföldön történik a gépjármű karbantartása
  • ha megveszi a belföldi leányvállalat a gépjárművet, mert már a használattal korábban keletkezett neki termékdíj kötelezettsége