Éves beszámoló elfogadása a kialakult helyzetben

  • Huszár Ádám
  • |
  • 2020. 03. 31.


Amennyiben a társaság létesítő okirata lehetővé teszi, a társaság tulajdonosai taggyűlés tartása nélkül, távszavazás útján (akár otthonról) is dönthetnek a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben.

A taggyűlés tartása nélküli határozathozatalt a társaság ügyvezetése kezdeményezheti olyan módon, hogy a határozattervezetet – amely tartalmazza a tulajdonosok által meghozandó döntéseket – megküldi a tagok részére. A határozattervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani a tagoknak arra, hogy szavazatukat megküldhessék az ügyvezetés részére. Ezt követően az ügyvezetés feladata a szavazás eredményének megállapítása és annak tagokkal történő közlése.

A teljes döntéshozatali folyamat írásban zajlik, azonban a törvényi szabályozás lehetőséget biztosít arra is, hogy a döntéshozatali eljárás során elektronikus hírközlő eszközöket alkalmazzanak.

Az ülés tartása nélküli határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a tagok legalább annyi szavazatot küldenek az ügyvezetés részére, amennyi a határozatképességhez szükséges lenne egy rendes ülés tartása esetén.

Ha a társaság alapító okiratában nem szerepel annak a lehetősége, hogy a felek távszavazás útján döntsenek, akkor módosítani szükséges az alapító okiratot.

A létesítő okirat módosítása és a cégbírósági eljárás ügyvédi (jogtanácsosi) közreműködéshez kötött. Az ügyvédi törvény azonban lehetőséget biztosít arra, hogy a felek azonosítására és nyilatkozataik rögzítésére a jogi képviselő elektronikus kommunikáció (pl. Skype, Zoom) igénybevételével kerítsen sort.

Ennek eredményeként a jogi képviselő a létesítő okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalhatja és akár elektronikusan is aláírhatja (mellőzve a papír alapú ellenjegyzést).

Ez az eljárás alkalmas a külföldön tett nyilatkozatok esetében a felülhitelesítés (apostille) kiváltására is, hiszen e szolgáltatások elérése is problémássá vált a járványnak köszönhetően.      

Az elektronikus távközlő eszköz segítségével tartott taggyűlés.