Számvitel változásai

  • Rendszergazda
  • |
  • 2017. 12. 08.

Tisztelt Ügyfelünk!

Az utóbbi időkben szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyre nagyobb hangsúlyt fektet a transzferárak vizsgálatára. A hatályos magyar jogszabályok (22/2009 (X.16.) PM Rendelet és Tao. törvény) alapján a kapcsolt felekkel ügyleteket lebonyolító vállalkozások transzferár dokumentáció és nyilvántartás készítésére kötelezettek. Amennyiben a társaság nem tesz eleget a nyilvántartási kötelezettségnek, ügyletenként 2 millió Ft büntetés szabható ki, azonos nyilvántartás többszöri elmulasztása esetén pedig ennek többszöröse is.

A PM Rendelet értelmében minden olyan kisvállalkozásnak nem minősülő adóalany esetében fennáll a nyilvántartás készítési kötelezettség, akinél a Tao. tv. értelmében kapcsolt vállalkozásnak minősülő féllel kötött szerződés vagy megállapodás alapján az adott évben teljesítés történt. Habár a kisvállalkozásokra nem vonatkozik nyilvántartási kötelezettség, kapcsolt vállalkozásaikkal lebonyolított ügyleteik során érvényesülnie kell a szokásos piaci ár elvének, hiszen ellenkező esetben az adóhatóság adóhiányt állapíthat meg.

A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségeket az Art. tartalmazza, amelynek 23 § (4) bekezdése alapján a kapcsolt vállalkozásokat a megfelelő változás bejelentő nyomtatványon az első szerződéskötést követő 15 napon belül az adóhatóság felé be kell jelenteni. Bejelentési kötelezettség vonatkozik a kapcsolt viszony megszűnésére is, és a kapcsolt vállalkozások közötti egy millió Ft feletti készpénzszolgáltatásokat is az Art. 17. § (9) bekezdése alapján

A magyar és nemzetközi szabályozásnak megfelelő transzferárazási gyakorlat kialakításához, a lebonyolított ügyletek vizsgálatához, a dokumentációk és nyilvántartások elkészítéséhez Társaságunk szívesen áll Ügyfeleink rendelkezésére. Dokumentációk és nyilvántartások elkészítéséhez a rendelkezésünkre álló adatok alapján az OECD vonatkozó irányelveivel és a magyar szabályozással összhangban választjuk ki a legmegfelelőbb módszert. A szokásos piaci ár elvének való megfelelést szükség esetén az Adóhatóság által is preferált AMADEUS adatbázisból történő lekérdezéssel támasztjuk alá.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése lenne kérem egyeztessünk az Ön kapcsolattartójával.Dr. Molnár BarnaSzabados Éva
KönyvvizsgálóAdótanácsadó

Mosonmagyaróvár, 2016.03.10