A fejlesztési tartalék képzésének megváltozott szabályai

  • Huszár Ádám
  • |
  • 2020. 05. 08.

Az új rendelkezés szerint a társasági adóalapot csökkentő fejlesztési tartalék elérheti az adózás előtti nyereség összegét, a korábbi szabályozás alapján legfeljebb az adózás előtti nyereség 50 százalékának megfelelő összegű képzés volt engedélyezett.

Nem változott:

  • a maximálisan képezhető összeg 10 milliárd forint, (ha az adózás előtt nyereség ezt az összeget meghaladja)
  • az adóalap-csökkentés feltétele a képzett összegnek az adóév utolsó napján lekötött tartalékként történő kimutatása,
  • legkésőbb a képzést követő negyedik adóévben történő felhasználás a megvalósított beruházásokra,
  • a fel nem használt rész után utólagos társasági adófizetés, és szankció,
  • a felhasználás módja.


A módosított jogszabályi előírást első alkalommal a 2020-as adóévre kell alkalmazni, de választható már 2019-ben kezdődő adóévre is az alábbi átmeneti szabályok alapján:

Ha a társaság a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan már elfogadott számviteli beszámolóval rendelkezik és társasági adóbevallását is benyújtotta a kormányrendelet hatályba lépésének napjáig,  a társasági adóbevallását 2020. szeptember 30-áig az Art. szabályai szerint önellenőrznie kell, és ezzel egyidejűleg a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozó, elfogadott számviteli beszámoló tekintetében a számviteli ellenőrzés szabályai szerint lekötött tartalékot kell képeznie.

Amennyiben a társaság 2020. május 1-jéig a társasági adóbevallását még ugyan nem nyújtott be, de már rendelkezik a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan elfogadott számviteli beszámolóval, akkor az elfogadott számviteli beszámolója tekintetében lekötött tartalékot kell képeznie a számviteli ellenőrzés szabályai szerint.

A beszámoló ellenőrzésével képzett lekötött tartalék – a Számviteli törvény ellenőrzésre vonatkozó előírásai szerint – a 2020. adóévi beszámolóban, illetve – ha jelentősnek minősül – a 2020. adóévi beszámoló középső oszlopában jelenik meg.