Felnőttképzési rendszer változásai

  • Huszár Ádám
  • |
  • 2020. 10. 19.

Az újítás részeként a felnőttképzési törvény hatálya is módosításra került. A törvény már kiterjed a szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatásokra és képzésekre is. 

Kompetencia a törvény definíciójában olyan ismeretek, készségek és képességek összessége, amely által a személy egy adott területen képes meghatározott döntésen és a megvalósításon alapuló eredmény elérésére.


A fentiek alapján kibővült az a tevékenységi kör, amelyet a felnőttképzési tevékenységbe bele kell érteni  és így bejelentésre kötelezetté válik.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tájékoztatója alapján a következő három elemnek együttesen kell érvényesülnie ahhoz, hogy egy oktatási, képzési tevékenység felnőttképzési tevékenységnek minősüljön:

· szervezett,

· célirányos,

· kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló legyen. 

Ha egy jogszabály kötelező képzést ír elő a munkavállalók számára és maga a jogszabály ezen eseményre oktatás vagy képzés kifejezést használ, úgy abban az esetben nagy valószínűséggel már a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzést kell érteni (pl. munkavédelmi képviselők esetében a munkavédelemről szóló törvény “szakmai képzésen” való részvétel, vagy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatók munkavállalói esetében a törvény szerinti képzésen való részvétel). 

A szervezettség és a célirányosság az a két kulcsszó, ami mentén pontosabban lehet meghatározni, hogy egy tevékenység a törvény szerinti felnőttképzési tevékenységnek minősül vagy sem és ezen két tényezőnek egyszerre kell érvényesülnie.

ITM készített egy tájékoztatót arról, hogy mi nem számít felnőtt képzésnek, mely a következő  linken elérhető.

 

 

Bejelentés:

A bejelentési eljárás kérelemre indul, amelyet elektronikus úton, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül kell benyújtani a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv részére. (https://far.nive.hu)

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő nyolc nap.

Az eljárás díjköteles. Az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 15 000 Ft, amelyet a Felnőttképzési Államigazgatási szerv Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-38500002 számú bankszámlaszámára kell elutalni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot a kérelemhez csatolni kell.

A bejelentési kérelmek tárgyában a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv szakértők bevonása nélkül, a jogszabályi feltételek maradéktalan fennállása esetén elsőfokú döntést hoz.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

1. felnőttképző megnevezése

2. székhely

3. levelezési cím, telefonszám és faxszám, elektronikus levelezési cím

4. képviseletre jogosult személy családi és utóneve

5. adószám (oktatási intézmény esetén oktatási azonosító szám – OM azonosító)

6. felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölése

A tevékenység a bejelentés benyújtásával megkezdhető.

Amennyiben egy vállalkozás bizonytalan saját tevékenysége kategorizálásában, az ITM Ügyfélszolgálatától írásban kérhet tájékoztatást a következő elérhetőségen: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu