A minimálbér és azok alkalmazása különböző adónemekben


Adójogi szempontból azonban nem mindegy, hogy adott esetben a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér összegét vagy éppen az adott napon hatályos összegét kell alapul venni, figyelemmel arra, hogy az idei évben a minimálbér február 1-jével történő megállapítása az adózási kötelezettségek és az egyes ellátások összegét is érinti.

 

Személyi jövedelemadó

 

Az Szja tv. minimálbér fogalma szerint a minimálbér a törvény külön rendelkezésének hiányában is az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve az e törvény költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseiben említett mindenkori minimálbért.

 

Súlyosan fogyatékos személy az összevont adóalapját csökkentheti jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának 100 forintra kerekített összegével. A Pénzügyminisztérium honlapján február elején megjelent tájékoztató alapján ez esetben már január hónaptól alkalmazható a megemelt minimálbér összege a számítások során.

 

Az Szja tv. az egyes meghatározott juttatásnak minősülő csekély értékű ajándék és a rendezvényen átadható ajándéktárgyak értékét is a minimálbér, tehát a 2021. január 1-jén érvényes minimálbérhez köti. A Pénzügyminisztérium által közzétett tájékoztató  szerint azonban itt is a megemelt összegű minimálbérrel lehet számolni.


Társadalombiztosítási járulék


A Tbj. szerint minimálbér a tárgyhónap első napján érvényes alapbér kötelező legkisebb összege. A főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége szintén a tárgyhónap első napján érvényes minimálbérhez, illetve a garantált bérminimumhoz kötődik.

A járulékfizetési alsó határ a munkaviszonyban  alkalmazottak tekintetében a tárgyhó első napján érvényes minimálbér 30%-a, tehát 2021. február 1-jétől 50.220,-Ft után kell megfizetni a tb járulékot.

Megbízási jogviszony esetén a biztosítási jogviszony létrejöttéhez is azt kell vizsgálni, hogy az e tevékenységből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem eléri-e a tárgyhó első napján érvényes minimálbér 30%-át.


Szociális hozzájárulási adó

 

A Szocho tv. szerint minimálbér az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve az e törvény egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó egyes rendelkezéseiben említett minimálbért.

A szociális hozzájárulási adó kedvezményekkel kapcsolatban szintén az év első napján érvényes minimálbérrel kell számolni, ahogy a szociális hozzájárulási adó fizetés felső határának (minimálbér 24-szerese) számítása során is (például osztalék esetén).


Szakképzési hozzájárulás

 

A szakképzési hozzájárulás alapja a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó alapja. Tehát ebben az esetben is főszabály szerint az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabért kell alapul venni.


Rehabilitációs hozzájárulás

 

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év, 2021. évben tehát a 2020. évivel egyezően 161 000 Ft x 9 = 1 449 000 Ft/fő/év.


Társasági adó

 

Az adóév első napján érvényes minimálbér az irányadó a Tao tv. 7. § (1) bekezdés v) pontjában meghatározott, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása esetén igénybe vehető adóalap csökkentésnél.


Egyszerűsített foglalkoztatás

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény a minimálbérhez köti a napi minimálisan, illetve adómentesen kifizethető összegeket.

2021-ben elválik egymástól a minimálisan adható összeg és az adómentes keretösszeg az eltérő szabályozás miatt. A minimálisan adható összeg követi a minimálbér évközi változását (2021. február 1-től növekedett), addig az adómentesen adható összeget az Efo tv. az év első napján hatályos kötelező legkisebb összeghez köti.

 

A Pénzügyminisztériumtól a minimálbér alkalmazása kapcsán további értelmezések és így a fentiekben esetleg változások várhatók.