Építőanyagok külföldre történő kivitele


Egy múlt héten megjelent Kormányrendelet szerint Magyarország területéről külföldre csak a belgazdaságért felelős miniszterhez  (Információs és Technológiai Minisztérium) történő regisztrációt és a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolását követően lehet az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagokat és termékeket értékesíteni, illetve kivinni. Ilyen termékek például a jellemzően útépítéshez használt kavics, sóder, zúzott kő, valamint a cement, salakgyapot, síkhengerelt és melegen hengerelt termékek vasból és nem ötvözött acélból.


A bejelentésre vonatkozó Kormányrendelet 2021. július 9-én lépett hatályba, de a bejelentési kötelezettség a hatálybalépést követő 5. munkanapon túli időpontra eső, tehát július 16-át követő kiszállításokra vonatkozik.


A bejelentést az értékesítőnek, illetve az építőanyagot külföldre kivinni szándékozónak kell megtennie a hatóság honlapján közzétett formanyomtatványon a hatóság eljárási határidejére figyelemmel.


A nyomtatványt ide kattinva érhetik el.


A bejelentéshez csatolni kell például az építőanyag külföldre történő értékesítésére vonatkozó szerződést vagy az elfogadott ajánlatot, illetve a kiszállításáról szóló szerződést, vagy egyéb, a külföldre történő kiszállítást igazoló okirat másolatát, és meg kell jelölni a jármű adatait és határátlépés tervezett helyét is.

Amennyiben ezek az iratok nem magyar nyelven állnak rendelkezésre, akkor azok hiteles magyar nyelvű fordítását  is csatolni kell.


A miniszter legkésőbb a bejelentés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül írásban igazolja vissza a bejelentés tudomásulvételét. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kiszállításra csak ezen igazolás birtokában van lehetőség.


Ha azonban a bejelentést követően az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter úgy ítéli meg, hogy az építőanyag külföldi értékesítése jelentős mértékben akadályozza vagy ellehetetleníti a kritikus infrastruktúrák létesítését, veszélyezteti a közellátást, vagy  kockázatot jelent az építőipari ellátásbiztonságra, akkor a magyar államot a külföldre értékesíteni szándékozott építőanyagra elővásárlási jog, a külföldre kivinni szándékozott építőanyagra – ha az a bejelentő saját, külföldön lévő telephelyére, saját felhasználás céljából kerülne kiszállításra – vételi jog illeti meg.


A miniszter visszaigazolását a határon a rendőrség és  a vámhatóság ellenőrzi. Ha az építőanyagot értékesítő vagy kiszállító nem a szabályoknak megfelelően jár el, akkor az építőanyagot zár alá veszik és annak számla szerinti értékének megfelelő, de legfeljebb ötmillió forint összegű pénzbírságot szabnak ki.