Könnyítések a harmadik országból származó munkavállalók foglalkoztatásában


A 407/2021. (VII.8.) Kormányrendelet három területen fogalmaz meg speciális foglalkoztatási szabályokat a veszélyhelyzet idejére. Ezzel párhuzamosan a korábbi Kormányrendelet szabályait is alkalmazni kell a harmadik országból származó munkavállalókkal kapcsolatban. 

A szabályozás egyik eleme, hogy a harmadik országbeli állampolgár és a foglalkoztató által a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére kötött szerződés legfeljebb a harmadik országbeli állampolgár Magyarországon való jogszerű tartózkodásának végéig tartó, határozott időtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére szólhat. Ha a harmadik országbeli állampolgár Magyarországon való jogszerű tartózkodásának időtartama meghosszabbodik, akkor a korábban kötött szerződés időtartama ennek megfelelően módosítható.

A másik könnyítés, hogy a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre a

külügyminiszter közleményében meghatározott harmadik országok állampolgárainak

- a közleményben meghatározott foglalkoztatásokban minősített foglalkoztató általi magyarországi foglalkoztatásához sem, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.

A külügyminiszteri közleménye szerint az alábbi országok állampolgárait lehet a fentiek szerint foglalkozatni: 

1. Belarusz Köztársaság,

2. Bosznia-Hercegovina,

3. Észak-macedón Köztársaság,

4. Fülöp-szigetek,

5. Indonéz Köztársaság,

6. Kazah Köztársaság,

7. Mongólia,

8. Montenegrói Köztársaság,

9. Vietnámi Szocialista Köztársaság.


Fontos, hogy csak a meghatározott területeken lehet alkalmaznia a könnyítéseket. A következő táblázatban szereplő foglalkozások azok, ahol a fenti szabályokkal lehet alkalmazni a felsorólt országok állampolgárait. 

A harmadik intézkedésként a Kormányrendelet létrehozza a minősített foglalkoztató intézményét és nyilvántartását. Ez azt jelenti, hogy azoknak a munkaerő-kölcsönző cégeknek, akik Magyarország területén szeretnének harmadik országbeli munkavállalókat foglalkoztatni és kölcsönbe adni, kérelmezniük kell a minősített foglalkoztatóként történő nyilvántartásba vételüket.


A foglalkoztatónak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • kölcsönbeadóként nyilvántartásba vett, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság,

 

 • rendelkeznie kell olyan, legalább 20 órában foglalkoztatott munkavállalóval aki:
  • egyetemek közgazdaságtudományi, gazdaságtudományi karán szerzett oklevéllel,
  • egyetemek állam- és/vagy jogtudományi karán szerzett oklevéllel,
  • egyetemek bölcsészettudományi karán pszichológia és szociológia szakon szerzett oklevéllel, vagy
  • egyetemek és főiskolák államigazgatási, gazdasági, humánerőforrás-menedzseri, személyügyi, személyügyi szervezői, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, közigazgatási mesterképzési, szociális igazgatási, munka- és pályatanácsadói szakán szerzett oklevéllel rendelkezik.

 • a harmadik országbeli állampolgárok jogszabályszerű foglalkoztatásának támogatására a Kormányrendelet. mellékletében meghatározott számban és végzettséggel vagy szakmai képesítéssel rendelkező személyt - legalább heti húsz órában munkaviszony keretében - alkalmaz, vagy e feladat ellátására olyan gazdasági társasággal köt szerződést, amely a mellékletben meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező személyt heti húsz órát elérő munkaviszony keretében foglalkoztat.

Attól függően, hogy az adott telephelyen hány harmadik országbeli munkavállalót foglalkoztat a munkáltató, a fenti végzettséggel rendelkező munkavállalóból is alkalmaznia kell az adott telephelyen. Az adott telephelyen száz fő alatti harmadik országbeli munkavállaló esetén egy, de amennyiben a harmadik országbeli munkavállalók száma eléri az ezer főt, akkor öt, a fenti végzettségek valamelyikével rendelkező munkavállalóra is szükség van.

 • 50 millió forint értékű vagyoni biztosítékot kell elhelyeznie pénzbeli letétként valamelyik pénzügyi intézménynél,
 • a megelőző üzleti évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai létszáma legalább 500 fő,
 • megbízható üzleti háttérrel és a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel rendelkezik,
 • köztartozásmentes adózó.


A kérelmet a foglalkoztatónak elektronikus űrlapon a székhelye szerinti kormányhivatalhoz kell benyújtania. Amennyiben nem rendelkezik magyarországi székhellyel, úgy a Budapest Főváros Kormányhivatalához kell a kérelmet benyújtani.

Ez tartalmazza a foglalkoztató megnevezését, szervezeti formáját, cégjegyzékszámát, székhelyét, telephelyét, adószámát, a képviseletre jogosult személyek nevét, címét, egyéb elérhetőségét és a foglalkoztató nyilatkozatait a fenti követelmények teljesítéséről.

A minősített foglalkoztatókról a külügyminiszter egy nyilvánosan elérhető országos adatbázist vezet. A foglalkoztató a nyilvántartásba vételről rendelkező határozat számát köteles a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával kapcsolatos okirataiban feltüntetni.

Minősített foglalkoztató legkésőbb a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére kötött szerződés megkötésével egyidejűleg Magyarország jogszabályairól köteles a harmadik országbeli állampolgárt írásban, annak anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásával vagy a téves tájékoztatással okozott kárért a minősített foglalkoztató felelősséggel tartozik.

A Kormányrendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott tartózkodási engedély iránti kérelem esetén vagy megkezdett hatósági ellenőrzés alapján induló hatósági eljárásokban kell alkalmazni.