SZÉP-Kártya 2022-es változásai


A SZÉP-Kártya keretösszegei az idei évtől újra a Személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt mértékre állnak vissza. Az éves rekreációs keretösszeg a piaci szférában ismét évi 450 ezer Ft lesz.

 

Az egyes alszámlákra utalható juttatás összegei, melyek béren kívüli juttatásnak minősülnek:

  • szálláshely alszámlára utalt támogatás legfeljebb évi 225 ezer forint,
  • vendéglátás alszámlára utalt támogatás legfeljebb évi 150 ezer forint,
  • szabadidő alszámlára utal utalt támogatás legfeljebb évi 75 ezer forint.

 

A kormány döntése alapján 2022. február 1-jétől 2022. május 31-ig a SZÉP-kártya vendéglátás alszámlájáról hideg élelmiszert is lehet vásárolni.


A kereskedők csak élelmiszer vásárlása esetén fogadhatják el a SZÉP Kártyát.

Élelmiszernek pedig a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2021. október 12-i (EU) 2021/1832 bizottsági végrehajtási rendelet 1. melléklete szerinti

• I–IV. áruosztályba tartozó termék, ide nem értve az alkoholtartalmú folyadékokat, valamint a dohány és feldolgozott dohánypótló termékeket, továbbá

• V. áruosztályba tartozó termékek közül a só, tekinthető.


Kereskedőnek minősül az a gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő vagy családi gazdaság, amelynek fő tevékenysége a Kormányrendelet mellékletében felsorolásra került.


A korábban megjelent kormányrendelettől eltérően nem 2022. szeptember 30-ig hanem egészen 2022. december 31-ig megmarad az átjárhatóság az egyes alszámlák között, erre tekintettel valójában mindegyik alszámláról lehet hideg élelmiszert vásárolni február 1-jétől május 31-ig.

 

Eltérően a 2021-es évtől, 2022. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adófizetés alóli mentesség már nem áll fenn! Ennek megfelelően az idei évben a béren kívüli juttatásnak minősülő SZÉP-kártya juttatás összege után a munkáltatónak 15 százalék személyi jövedelemadót és 13 százalék szociális hozzájárulási adót kell fizetnie.