Új pénzmosás elleni törvény


Új pénzmosás elleni törvény

A 2015/849 EU Irányelv rendelkezéseinek megfelelően 2017. június 26-án hatályba lépett pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szigorításokat tartalmaz a könyvelő, adótanácsadó és könyvvizsgáló irodák számára is.

A törvény értelmében a könyvelői, adószakértői, illetve könyvvizsgálói tevékenységet végző szolgáltatók kötelesek az üzleti kapcsolat létesítésekor, a korábban felvett adatokban történt változáskor, valamint legfeljebb 5 évente ügyfél-átvilágítást végezni. Az új törvény rendelkezései kibővítették az ügyfél—átvilágítási intézkedések során kötelezően bekérendő adatok körét, valamint előírják, hogy az azonosítás során bizonyos okiratokról másolatot kell készíteni, továbbá a tényleges tulajdonos adatait fel kell tölteni az EU valamennyi tagállama által vezetett központi nyilvántartásba.

A törvény előírásainak teljesítése érdekében irodáink az Ügyfeleik részére azonosítási adatlapokat fognak kiküldeni, melyben Ügyfeleinktől a következő információkat kérjük:

  • A vállalat fontosabb alapadatai
  • A képviseletre jogosultak azonosítására szolgáló adatok
  • A tényleges tulajdonosok azonosítására szolgáló adatok (beleértve a tulajdonosi érdekeltség mértékét)

Az új pénzmosási törvény rendelkezéseinek megfelelően az Ügyfeleinknek nyilatkozniuk kell a tényleges tulajdonos tekintetében arról is, hogy ő kiemelt közszereplőnek minősül-e.

Tényleges tulajdonos az a természetes személy, aki:

  • a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 százalékával rendelkezik, vagy
  • egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a szervezet felett, vagy
  • aki meghatározó befolyással rendelkezik.
  • Ezen természetes személy hiányában a szervezet vezető tisztségviselője.

Az új rendelkezések továbbá előírják, hogy másolatot kell készíteni a társaság képviseletében eljáró személy azonosítására szolgáló igazolványról, valamint a társaság azonosítására szolgáló 30 napnál nem régebbi okiratokról.