Új transzferár kötelezettség


Új transzferáras kötelezettség - Országonkénti jelentés „CbC” bevezetése

 

A 2016/881/EU tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében 2017. május 31-én lépett hatályba Magyarországon az a törvénymódosítás, amely beépíti az országonkénti jelentésre vonatkozó automatikus információcsere-szabályokat a hazai jogrendszerbe. Ez a jelentés az új háromszintű transzferár dokumentációs kötelezettség harmadik szintje, a már ismert fő- és helyi dokumentum mellett.  A jelentés során országonként kell bemutatni az adott országban lévő csoporttagok fontosabb adatait, valamint a csoporttagok fő tevékenységeit.

Az országonkénti jelentés (country-by-country reporting) benyújtására kötelezett:

Az a multinacionális vállalatcsoport kötelezett jelentésre, amelynek az adatszolgáltatási üzleti évet megelőző pénzügyi évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójában szereplő összevont bevétele meghaladja a 750 millió eurót, vagy a MNB által közzétett 2015. január havi átlagos devizaárfolyam alapján számított 750 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

Magyar társaság –főszabályként - akkor kötelezett országonkénti jelentés teljesítésére, ha magyar adóügyi illetőségű végső anyavállalatnak minősül.

 

A végső anyavállalat azonban kijelölhet akár egy csoporttagot, mint anyavállalatnak kijelölt szervezetet az országonkénti jelentés vállalatcsoport nevében való benyújtására, ha a következő feltételek közül egy vagy több teljesül:

  • a végső anyavállalat olyan országban van, ahol nincs országonkénti bejelentési kötelezettség,
  • a végső anyavállalat országának nincs az országonkénti jelentésre kiterjedő információ-csere megállapodása Magyarországgal,
  • a végső anyavállalat országában rendszerhiba áll fenn, amit az adóhatóság jelez a magyar csoporttagnak.

A magyar csoporttag lehet a kötelezett az országonkénti jelentést elkészíteni akkor is, ha a multinacionális vállalatcsoportnak nincs olyan csoporttagja, mely teljesíti az országonkénti jelentés benyújtási kötelezettséget és a fenti feltételek közül egy vagy több teljesül.

 

Bejelentésre kötelezett magyar csoporttag:

Az országonkénti jelentés teljesítésére kötelezett multinacionális vállalatcsoport magyar csoporttagjának, aki nem kötelezett az országonkénti jelentés benyújtására, a következő adatokat kell az állami adóhatóság felé elektronikus nyomtatványon bejelentenie:

  • a magyar adóügyi illetőségű csoporttag neve, székhelye, adóazonosító száma,
  • nyilatkozat, hogy nem kötelezett az országonkénti jelentés teljesítésére,
  • az országonkénti jelentésre kötelezett csoporttag neve és adóügyi illetősége,
  • az országonkénti jelentéssel érintett üzleti év utolsó napja.

Amennyiben változás történik a bejelentett adatokban, úgy azt 30 napon belül kell bejelenteni az adóhatóságnak.

A határidőket és a bejelentéshez használandó nyomtatványokat a következő táblázat foglalja össze:

Kötelezett

Kötelezettség

Első adatszolgáltatás

Nyomtatvány

Adatszolgáltatás határideje

Magyar végső anyavállalat vagy anyavállalatnak kijelölt magyar társaság

Országonkénti jelentés teljesítése

2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adatszolgáltatási pénzügyi évre vonatkozóan

16CBC

Az üzleti év utolsó napjától számított 12 hónapon belül (naptári éves társaság esetén első alkalommal: 2017. december 31.)

Magyar csoporttag amennyiben az anyavállalat, vagy másik csoporttag nem teljesíti a jelentéstételi kötelezettséget

Országonkénti jelentés teljesítése

2017. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adatszolgáltatási pénzügyi évre vonatkozóan

még nem ismert

Az üzleti év utolsó napjától számított 12 hónapon belül (naptári éves társaság esetén első alkalommal: 2018. december 31.)

Magyar csoporttag

Bejelentési kötelezettség

2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adatszolgáltatási pénzügyi évre vonatkozóan

17T201T

Az üzleti év utolsó napja (első alkalommal: az üzleti év utolsó napjától számított 12 hónapon belül, naptári éves társaság esetén 2017. december 31.)


Az adóhatóság a bejelentés során kapott adatokat a pénzügyi év utolsó napjától számított 18 hónapon belül megosztja azon államok hatóságaival, ahol további csoporttag található. 

Szankciók:

Az adatszolgáltatási, bejelentési, illetve a változásbejelentési kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítése esetén a bejelentésre, adatszolgáltatásra kötelezett 20 millió forintig terjedő bírsággal sújtható.