A gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedések


Szociális hozzájárulási adó

2021. június 9-én került kihirdetésre a 318/2021.(VI.9.) Kormányrendelet, amely értelmében a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésként már nem csak 2021. június 30-ig, hanem 2021. év egészére érvényes az a korábban elfogadott jogszabályi rendelkezés, amely szerint nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a Széchenyi Pihenő Kártyára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeg után, így ezt a juttatást 15% szja terheli csak.

Ezen kívül szintén nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni az egyes meghatározott juttatásnak minősülő reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után, ha a juttatás a Kormányrendelet hatályba lépésének napja, 2021. június 10. és 2021. december 31. közötti időszakban történik. A módosítás következtében ezen juttatásokra - a 1,18-szoros adóalap után számítva - csak 15% szja-t kell fizetni.

2021. január 1-je óta a szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja. Ez azt jelenti, hogy 2021. január 1-jétől már nem csak a jogszabályban meghatározott tevékenységekből származó jövedelmeket terheli szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség, hanem minden jövedelmet, ami után szociális hozzájárulási adót kell fizetni, például a béren kívüli juttatásokat és az egyes meghatározott juttatásokat is.

veszélyhelyzet miatt  azonban 2021. január 1-je óta a Széchenyi Pihenő Kártyára utalt béren kívüli juttatások és az Szja törvény 70. §-ában foglalt egyes meghatározott juttatások után mégsem kell szakképzési hozzájárulást fizetni, ahogy szociális hozzájárulási adót sem.


SZÉP kártya formájában adható összeg emelése

Az éves rekreációs keretösszeg - a nem költségvetési szerv munkáltató esetében - eredetileg 2021. június 30-ig lett volna évi 800 ezer forint (egész évben fennálló munkaviszony esetén), de a most megjelent Kormányrendelet alapján ez a magasabb keretösszeg  érvényben marad az egész 2021-es évben.

2021. évben az Szja tv. 71. § (1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya

a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,

b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,

c) szabadidő alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint

összegig minősül béren kívüli juttatásnak.


Turisztikai ágazatot segítő intézkedések

A gazdaság újraindítását elősegítő, elsősorban a turisztikai ágazatot támogató intézkedésként, 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulási kötelezettség az ilyen hozzájárulás fizetésére kötelezett gazdálkodókat. A hozzájárulást nem kell megállapítani, bevallani és megfizetni.

Ezen kívül  nem kell idegenforgalmi adót sem fizetni a 2021. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban eltöltött vendégéjszakák után, az adó beszedésére kötelezettnek azt nem kell beszednie, befizetnie. A megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallani az adóhatósághoz, kivéve ha annak összege nulla.


Adófizetési könnyítések

Az Art.-ben szabályozott fizetési halasztás, részletfizetés és a természetes személyeknek engedélyezhető automatikus részletfizetési kedvezményen túl, a 2021. június 9-én megjelent Kormányrendelet értelmében, az adóhatóság mind a jogi személyek, mind a természetes személyek kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb öt millió forint összegű adóra egy alkalommallegfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

Az Art. értelmében az adóhatóság a jogi személyeknek csak a bírság- és pótléktartozását mérsékelheti, illetve engedheti el.

Ezt a szabályozást enyhíti a Kormányrendelet annyiban, hogy az adóhatóság a nem természetes személy adózó kérelmére az őt terhelő adótartozást egy adónem tekintetében, egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékelheti.

Abban az esetben van lehetőség a fenti mérséklésre, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené.

Fontos kikötés azonban, hogy a kétféle kedvezmény együttes engedélyezésére nincs lehetőség.

Mindkét típusú kérelem 2021. december 31-ig terjeszthető elő az általános szabályok szerint, az ügyintézési határidő 15 nap.