Szolgáltatások


Számviteli tanácsadás

 • Számviteli és informatikai rendszer kialakítása
 • EUR, USD alapú könyvvezetés bevezetése
 • Jelentések, kimutatások magyar és idegen nyelven
 • Közreműködés az éves beszámolók, időszaki beszámolók, konszern beszámolók összeállításában
 • Számviteli szabályzatok elkészítése
 • Átalakulással kapcsolatos tanácsadás
Kapcsolat
 • Varga Julianna 
 • Horváth Gabriella 

Adózási szolgáltatások

 • Adóbevallások társaságok és magánszemélyek részére
 • Adótanácsadás magyar és külföldi cégek valamint magánszemélyek részére
 • Adóügyi átvilágítás
 • Képviselet adóügyekben
Kapcsolat
 • Szabados Éva 

Munkaügyi ügyintézések

 • Munkaügyi és bérelszámolási rendszerek kialakítása
 • Munkaügyi és bérelszámolási nyilvántartások vezetése
 • Bérszámfejtés és nyilvántartás
 • Társadalombiztosítási ügyintézés, kifizető helyi szolgáltatások
 • Munkáltatói elszámolások, bevallások
 • Bér és egyéb juttatásokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kimutatások és kiértékelések készítése magyar és idegen nyelven
 • Munkaügyi szabályzatok elkészítése
 • Cafeteria rendszer kialakítása
Kapcsolat
 • Földes Katalin 

Könyvvezetés

 • Teljes körű könyvvezetés saját és külső rendszerekkel
 • Könyvvezetés az ügyfél székhelyén
 • Könyvvezetés ellenőrzése, javítása
 • EUR, USD alapú könyvvezetés
 • Számviteli rendszerek betanítása és felügyelete
 • Éves beszámolók és időszakos zárások összeállítása
Kapcsolat
 • Varga Julianna 
 • Horváth Gabriella 

Transzferár szolgáltatások

 • Transzferár dokumentáció elkészítése
 • AMADEUS lekérdezések
 • Transzferár nyilvántartás összeállítása
 • Szabályzatok felülvizsgálata, javítása
Kapcsolat
 • Gulyás Péter 

Vállalati pénzügyek

 • Üzleti terv, gazdaságossági és megtérülés kalkulációk
 • Forrásbevonás támogatása
 • Üzleti és finanszírozási konstrukciók
 • Piac elemzések, befektetői és vezetői anyagok
 • Komplex pénzügyi / vállalatirányítási problémák megoldása
Kapcsolat
 • Gulyás Péter 

Könyvvizsgálat

 • Magyar törvényi előírások szerinti könyvvizsgálat
 • Nemzetközi (IFRS) előírások szerinti könyvvizsgálat
 • Konszolidált beszámolók könyvvizsgálata
 • Átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálata
 • Due diligence
Kapcsolat
 • dr. Molnár Barna 
 • Gulyás Péter 

Jogi szolgáltatások

 • Társasági jog: cégalapítás, átalakulás, cégváltozások
 • Adójog: nemzetközi adóügyek jogi képviselet, szerződések adószempontból történő véleményezése, illetve elkészítése
 • Polgári jog: kereskedelmi szerződések véleményezése, előkészítése, peres ügyek
 • Munkajog: vezetői és munkaszerződések, munkaügyi viták, munkaügyi szabályzatok
 • Ingatlanügyek: ingatlanfejlesztése, vásárlás, értékesítés
 • Jogi képviselet hatósági eljárásokban
 • Folyamatos tájékoztatás jogszabályváltozásokról
Kapcsolat
 • dr. Molnár Bálint 

Interim szolgáltatások

 • Hiánymenedzsment
 • Változásmenedzsment
 • Átszervezési menedzsment
 • Kilépés menedzsment
Kapcsolat
 • Gulyás Péter 

HR szolgáltatások

 • HR tanácsadás (keresés, kiválasztás)
 • Szervezetfejlesztés (képzési- és teljesítmény értékelési rendszer)
 • Coaching
 • Munkáltatói márka fejlesztés
 • Gyakornoki programok kialakítása
 • On-boarding stratégia kialakítása
 • Kompenzációs rendszer optimalizálás 
 • Menedzsment utánpótlás tervezés
Kapcsolat
 • Molnár Dóra 

IFRS tancsadás

 • Tanácsadás IFRS-re történő átállás esetén
 • Éves, időszaki, egyedi vagy konszolidált IFRS beszámoló összeállítása idegen nyelven is
 • Hazai standardok szerint összeállított beszámoló átforgatása IFRS szerinti pénzügyi kimutatássá
 • Halasztott adók kalkulációja
 • IFRS szerinti könyvvizsgálat támogatása
Kapcsolat
 • Gulyás Péter 

GDPR tanácsadás

 • Szervezetátvilágítás
 • GDPR megfelelésre való javaslattétel
 • Jogszabály által előírt dokumentáció elkészítése
 • Utánkövetés, folyamatos tanácsadás
 • Adatvédelmi tisztviselő (DPO) szolgáltatás
Kapcsolat
 • Gulyás Péter